Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
- Để tìm sim kết thúc bằng 789, quý khách nhập vào *789
- Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 789, nhập vào 097*789

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0368.61.2012 700.000 29 Đặt mua
2 Viettel 0333.66.2012 5.000.000 26 Đặt mua
3 Mobifone 0764.99.2012 2.130.000 40 Đặt mua
4 Mobifone 0797.00.2012 1.830.000 28 Đặt mua
5 Mobifone 0909.37.2012 5.000.000 33 Đặt mua
6 Mobifone 0784.73.2012 1.830.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0387.22.2012 2.130.000 27 Đặt mua
8 Viettel 0365.29.2012 1.830.000 30 Đặt mua
9 Mobifone 0707.33.2012 3.300.000 25 Đặt mua
10 Viettel 0369.74.2012 1.830.000 34 Đặt mua
11 Mobifone 0786.012.012 16.000.000 27 Đặt mua
12 Viettel 0343.58.2012 1.830.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 0764.012.012 16.000.000 23 Đặt mua
14 Vinaphone 0828.98.2012 5.740.000 40 Đặt mua
15 Vinaphone 0916.39.2012 1.400.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 0828.99.2012 1.400.000 41 Đặt mua
17 Vinaphone 0915.45.2012 1.700.000 29 Đặt mua
18 Vinaphone 0918.41.2012 1.960.000 28 Đặt mua
19 Vinaphone 0915.84.2012 1.660.000 32 Đặt mua
20 Vinaphone 0918.95.2012 1.950.000 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0944.88.2012 5.040.000 38 Đặt mua
22 Vinaphone 0916.34.2012 980.000 28 Đặt mua
23 Vinaphone 0916.97.2012 1.970.000 37 Đặt mua
24 Vinaphone 0944.78.2012 910.000 37 Đặt mua
25 Vinaphone 0836.31.2012 1.250.000 26 Đặt mua
26 Vinaphone 0913.38.2012 4.390.000 29 Đặt mua
27 Vinaphone 0943.70.2012 1.100.000 28 Đặt mua
28 Vinaphone 0886.282.012 2.000.000 37 Đặt mua
29 Vinaphone 0825.88.2012 2.850.000 36 Đặt mua
30 Vinaphone 0827.66.2012 1.890.000 34 Đặt mua
31 Vinaphone 0886.65.2012 1.900.000 38 Đặt mua
32 Vinaphone 0823.06.2012 7.810.000 24 Đặt mua
33 Vinaphone 0822.16.2012 1.960.000 24 Đặt mua
34 Vinaphone 0945.23.2012 1.250.000 28 Đặt mua
35 Vinaphone 0856.55.2012 2.000.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 0886.42.2012 1.475.000 33 Đặt mua
37 Vinaphone 0852.80.2012 980.000 28 Đặt mua
38 Vinaphone 0886.93.2012 1.550.000 39 Đặt mua
39 Vinaphone 08.33.99.2012 3.830.000 37 Đặt mua
40 Vinaphone 0853.39.2012 1.250.000 33 Đặt mua
41 Vinaphone 0836.09.2012 1.250.000 31 Đặt mua
42 Vinaphone 0886.46.2012 980.000 37 Đặt mua
43 Vinaphone 0859.29.2012 1.500.000 38 Đặt mua
44 Vinaphone 085.779.2012 3.200.000 41 Đặt mua
45 Vinaphone 081.969.2012 2.600.000 38 Đặt mua
46 Vinaphone 0858.39.2012 2.000.000 38 Đặt mua
47 Vinaphone 0944.54.2012 1.325.000 31 Đặt mua
48 Vinaphone 0946.15.2012 1.250.000 30 Đặt mua
49 Vinaphone 0845.88.2012 1.900.000 38 Đặt mua
50 Vinaphone 0833.59.2012 1.550.000 33 Đặt mua
DMCA.com Protection Status